MenüNyelv
Szent Bertalan -Templom kicstára, Gyöngyös Hit, művészet, mesterség...
  • Könyv 2
  • Könyv 1
  • Templom 2
  • Kereszt
  • Templom
  • Piéta
  • Palást
  • Úrmutató
  • Szent Bertalan Templom

Látogatói szabályzat

LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, (3200, Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.; adószám: 19921756-2-10), Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium, (3200, Gyöngyös Szent Bertalan utca 2038 HRSZ; adószám: 19921756-2-10, továbbiakban: látogató helység(ek)) való belépést és látogatását az érkező vendégek, csoportok és a zarándokok (továbbiakban: Látogató(k) számára jelen Látogatói szabályzat elfogadásához köti.

Jelen Látogatói szabályzat a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont jegypénztárában van kifüggesztve, továbbá elérhető a www.szentbertalankincstar.hu oldalon is.

 

            Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium szolgáltatásainak igénybevétele csak jelen Látogatói szabályzat elfogadásával és betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával, illetve a látogató helységekbe történő belépéssel jelen Látogatói szabályzat rendelkezéseit a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium, a Látogatója elfogadja és önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A Látogató köteles ezen felül betartani a látogató helységekre vonatkozó tűzvédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, rendészeti, egészségügyi (különösen a járványügyi) előírásokat, továbbá köteles együttműködni a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium, munkatársaival (függetlenül attól, hogy azok milyen jogviszonyban látják el feladatukat). Amennyiben a Látogató ezen, szabályokat vagy a vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, vagy azokat megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a Katolikus Egyház jó hírnevét veszélyeztetheti, vagy annak tanításával összeegyeztethetetlen vagy az alapján elfogadhatatlan, a Látogatótól a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium, illetve munkatársai bármely szolgáltatást megtagadhatják, a területéről indokolt esetben távolíthatja. (Annak megállapítása, hogy mi összeegyeztethetetlen a Katolikus Egyház tanításával vagy elfogadhatatlan a Katolikus Egyház tanítása alapján, illetve mi veszélyezteti a Katolikus egyház jó hírnevét, a Szent Bertalan Főplébánia plébánosának jogköre, azaz egyoldalúan jogosult meghatározni, az ellen a Látogató nem élhet jogorvoslattal vagy kifogással. Ebben az esetben a belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató nem tarthat igényt.

            Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidáriumba való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Látogatók számára érkezési sorrendben történik.

            Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidáriumba belépni és a szolgáltatásait igénybe venni csak az egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, adott napra szóló belépőjeggyel lehet. A vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát a Látogató köteles mindaddig megőrizni, amíg a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidáriumba tartózkodik. Érvényes belépőjeggyel nem rendelkező Látogató a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium területén csak hitéleti célból indokolt, illetve külön írásban engedélyezett esetben tartózkodhat (delegáció, protokollvendég, hitéleti céllal, pl. imádkozni, gyónni-érkezők). Látogató tudomásul veszi, hogy mivel a Szent Bertalan templom elsősorban hitéleti célokra szolgál, a munkatársak jogosultak a Szent Bertalan templom látogathatóságát hitéleti eseményekre, időjárási vagy egészségügyi okokra tekintettel bármikor korlátozni vagy megtiltani.

            A Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A látogató helyeken a Látogató, ezért köteles a látogató hely berendezéseire, felszereléseire, tárgyaira különösen vigyázni, a látogató helyeken tisztelettudóan viselkedni. Aki kárt okoz, attól a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium vezetése a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.  A Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékben keletkezett olyan károkért, amelyek a Látogató magatartásából erednek.

           Lázas, fertőző vagy sérült, nyílt sebfelülettel rendelkező vagy egyéb egészségügyi kockázatot jelentő személy, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, illetve ittas személy a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium területére nem léphet be, ott nem tartózkodhat érvényes belépőjeggyel sem. Az ilyen Látogatótól munkatársaink bármely szolgáltatást megtagadhatják, és a látogató helységekből és területeiről eltávolíthatja. A belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben nem tarthat igényt.

            Értelmi fogyatékos, látáskorlátozott Látogató vagy egyéb okból más segítségére szoruló Látogató csak állandó kísérő felügyeletével veheti igénybe a szolgáltatásokat.

            A látogatói csoportok esetében a csoport vezetői is felelnek azért, hogy a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium területén a Látogatói szabályzatban foglaltakat a csoporttagjai betartsák. A látogatói csoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet, baleset és vagyonbiztonságára.

            Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium területén nem szabad olyan tevékenységet végezni, olyan magatartást tanúsítani vagy olyan eszközt (üveg, kés, olló, egyéb szúró és vágószerszám,stb) behozni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve kárt okozhat az épületben vagy a berendezési tárgyakban, mások vagyontárgyaiban.

           Tilos a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium területén kábítószert, alkoholt vagy egyéb bódító szert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat behozni, szúróeszközt, fegyvert, pirotechnikai eszközt vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, szent helyet sértő módon viselkedni.

            A Szent Bertalan templom szent hely, ezért látogatása csak megfelelő ruházatban történhet. Nők esetében: minimum térdig érő vagy annál hosszabb szoknya vagy nadrág, vállat takaró, nem mélyen dekoltált felsőrész vagy, ha a felsőrész nem felel meg a leírtaknak, akkor kendő. Férfiak esetében: rövid vagy hosszú ujjú ing, térdig érő vagy annál hosszabb nadrág. A nem megfelelő öltözet a templomba való belépés megtagadását vonhatja maga után.

            A Látogató tudomásul veszi, hogy a beléptetésért felelős személy, illetve a templomőr, a személyi és vagyonbiztonság érdekében, a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult a látogató helység területére belépő vagy az ott tartózkodó személyt igazoltatni, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására kérni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani. A látogató helység területére belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja és annak tartalmának bemutatására kérni. A jogsértő személyt magatartása abbahagyására felszólítani. Amennyiben a jogsértő személy a jogsértő magatartást nem hagyja abba vagy megtagadja az együttműködést a látogató helység munkatársaival, a munkatársak jogosultak kivezetni az illetőt.

            A Látogató a látogató helységek területén csak a kijelölt közlekedési útvonalakat veheti igénybe. Tilos a védőkordonokon áthajolni, átmászni, a Látogatók elől elzárt területekre belépni, a lezárt területeken engedély nélkül tartózkodni!

               A Látogató köteles a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben betartani.

Dohányozni vagy ehhez hasonló tevékenységet végezni a látogató helységek egész területén és a kapuk 5 méteres körzetében tilos.

  A Látogató a szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe köteles elhelyezni.

Tűz-és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor a Látogató köteles követni a látogató helységek munkatársainak utasításait.

            A Látogatók a belépőjegy megvásárlásával, illetve a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidáriumába történő belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen Látogatói szabályzatot elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják, és annak rendelkezéseit betartják.

            A Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium a belépőjegy és a szolgáltatás árait a www.szentbertalankincstar.hu weboldalon, illetve a Látogatóközpontban információs táblákon tünteti fel.

            A Szent Bertalan templom szent hely, liturgikus feladatok minden esetben előnyt élveznek a turisztikai látogathatósággal szemben, így a Szent Bertalan templom, Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont fenntartja magának a jogot a belépés idejének és rendjének egyoldalú módosítására. A változásokat a pénztárnál élőszóban közli a Látogatókkal. A Látogató ezt kifejezetten tudomásul veszi, ennek ismeretében vásárolja meg belépőjegyét

            A Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára, Szent Bertalan templom Torony kilátó, Szent Bertalan templom, Lapidárium felhívja a Látogató figyelmét arra, hogy a belépőjegy belépésre és tartózkodásra jogosít, az nem terjed ki vagyontárgyak őrzésére, ezért a látogató helyek területén eltűnt tárgyakért anyagi felelősséget nem vállal.

            A Szent Bertalan Torony kilátó látogatására vonatkozó további szabályok:

A Torony kilátót minden Látogató kizárólag csak saját felelősségére látogathatja!

A Látogató minden körülmények között köteles betartani a kihelyezett írásbeli utasításokat, illetve a Torony kilátó munkatársainak biztonsági utasításait.

Az utasítások be nem tartásából eredő, illetve harmadik személynek ebből fakadóan okozott károkért az utasítást figyelmen kívül hagyó személy maga felel.

A Látogató a Torony kilátó látogatásáról személyes fizikai állóképességét és egészségi állapotát felmérve, értékelve dönt, figyelemmel arra, hogy a Torony kilátóba 129 lépcsőfokon lehet feljutni. Felügyelet alá tartozó kiskorú (8 éves korig), illetve gondozásra szoruló személy a Torony kilátót csak kísérővel együtt látogathatja! A Látogató köteles tartózkodni attól, hogy a falnak dőljön, mert egyes helyeken a falfelület éles, hegyes lehet, mely esetleg sérülést, balesetet okozhat.

A Látogató köteles tartózkodni attól, hogy ne nyúljon a világítótestekhez, illetve a villamosvezetékekhez. A Látogató köteles fokozott figyelmet fordítania lépcsőn való biztonságos közlekedésre. A Látogató köteles a Torony kilátó lépcsőjéhez érve ellenőrizni ruházatát és csomagját, hogy az alkalmas a torony megmászásához. A Torony kilátó magasságára tekintettel előfordulhat szélsőségesen eltérő időjárás (viharos szél, jég), így ennek megfelelően a Látogató maga köteles gondoskodni megfelelő ruházatról, továbbá köteles fokozott figyelemmel eljárni, hiszen az időjárás miatt esetlegesen csúszóssá válhat a burkolat. A Látogató köteles ellenőrizni lábbelijét, hogy az balesetmentes járást biztosítson (rátapadt anyagoktól még a belépés előtt köteles megtisztítani), illetve olyan lábbelit köteles viselni, melyben képes huzamosabb ideig biztonságosan lépcsőn mozogni. A Látogató köteles a Torony kilátóba lépés előtt ellenőrizni, hogy a magánál hordott tárgyakat leesés biztosan rögzítette. A Látogató mobiltelefont, fényképezőgépet, távcsövet nyakába akasztva vagy csuklójához rögzítve köteles használni. A tárgyak kieséséből eredő károkért a látogató helység semmilyen felelősséget nem vállal, illetve a tárgyak kiesésével, kiöntésével harmadik személynek okozott károkért az ezt okozó fél maga felel. Tilos a Torony kilátó látogatása alkalmával az ablakokba felmászni azokon ki-áthajolni, az ablakokba felállni, a Torony kilátó ablakaiból bármit kidobni vagy kiönteni, dohányozni és bármilyen tüzet okozó tevékenységet végezni!

            A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára egész területén a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a személy és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert (kamera) alkalmaz, amely képi felvételeket készít. A felvételeket a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően őrizzük. A személyes adatok (képfelvétel) megismerésére a jogszabályban erre feljogosított hatóságok, szervek jogosultak; az érintett személy kérésére az adatok kizárólag a jogszabályban megjelölt hatóság részére adhatók ki. A Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpont, Szent Bertalan templom Kincstára személyes adatok (képfelvétel) kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

Balog Gyula vezető

esperes, plébános

Elérhetőségek:

Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia Szent Bertalan-templom Kincstára

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Tel: +36-30 328 9134

E-mail: gyongyoskincstar2@outlook.com

www.szentbertalankincstar.hu

Nyitvatartás:

2023.10.01 - 2024.03.31.

 Téli időszak

Nyitva: kedd-szombat

10.00-16.30

Zárva: vasárnap-hétfő

2024.04.01 - 2024.09.30.

 Nyári időszak

Nyitva: kedd-szombat 

10.00-17.00

Zárva: vasárnap-hétfő

Jegypénztár nyitvatartása:

Téli időszak:    10:00-16:30 óráig

 Nyári időszak: 10:00-16:30 óráig

A program ütközések elkerülése végett kérjük, a csoportok előzetes bejelentkezését a megadott elérhetőségeken.

A belépőjegyeket a Szent Bertalan Vallásturisztikai Látogatóközpontban (Szent Bertalan utca 3.) tudják megvásárolni.

Opening hours

2023.10.01 - 2024.03.31

Winter period

Opening: Tuesday-Saturday

10.00-16.30

Closed: Sunday-Monday

2024.04.01 - 2024.09.30.

 Summer period

Opening: Tuesday-Saturday

10.00-17.00

Closed: Sunday-Monday

 

Ticket office opening hours:

Winter period:    10:00-16:30

Summer period:  10:00-16:30

Tickets can be purchased at the Szent Bertalan Religious Tourism Visitor Center (Szent Bertalan utca 3.).